De behandelmogelijkheden bij de therapeut

 

Behandelmogelijkheden kunnen per praktijk erg verschillen. In praktijken met veel verschillende therapeuten kunnen veel extra mogelijkheden ontstaan zoals ondermeer specialisaties.

In deze praktijk is de specialisatie de manuele therapie zoals deze internationaal wordt toegepast  (orthopedische manuele therapie). Verder is er ervaring sinds 1999 in het toepassen van dry needling, een westerse vorm van acupunctuur en nuad phaen boran, de Thaise fysiotherapie / manuele therapie sinds 2008.

Klassiek in de fysiotherapie is de oefentherapie, de massage en de fysische therapie in engere zin (Natuurkundige prikkels). Echter taken zoals begeleiden, coachen, gesprekken over therapie en uw gezondheid en het signaleren van ander hulp behoevende problematiek behoren ook tot het vakgebied.

 

De nuad phaen boran bestaat uit diverse massage vormen, Thaise acupressuur, "reusi dat ton" oefeningen, rekken  van spieren, pezen zenuwen en bloedvaten en  gewrichtsmanipulaties.

Reusi dat ton bestaat uit: ademhalingsoefeningen, zelf massage, het aannemen van houdingen, chanten, visualisatie en meditatie.

Andere Thaise therapie vormen zijn: cupping*, gua sha*, tok sen*, zalven, compressen, pakkingen, sauna`s, yam kahng (op hete stenen stappen), chet haek (met kruiden "slaan"), jawp khai (wrijven met een ei), bpao (blazen),branden (met of zonder kruiden), "aderlaten" ofwel het laten bloeden en natuurlijk kruidentherapie en voedingsadviezen. In deze praktijk pas ik zonodig alleen dat toe wat met een asterix (*) is aangegeven.

 

De traditionele diagnose bestaat uit het onderzoeken van de kwaliteiten van de elementen. Elementen zijn de toestanden waarin het lichaam zich bevind uitgesplitst in kwaliteiten die in de metafysica (een traditionele tak van de filosofie die uitleg geeft aan de fundamenten van de onze natuur en wereld). In de traditie zijn dit de elementen aarde, water, vuur, wind en ruimte. Dit zijn geenszins de elementen zoals die gebruikt worden in de Chinese geneeskunde!

 

Westerse verklaringen in schema

Het werken met "energie"  is de het werkingmechanisme van de Thaise yogamassage. Je kunt de energie beschrijven als een kosmische goddelijke kracht (Chi, prana, lom, magnetisme). Deze visie past bij personen die zelf erg esoterische denken. Je kunt het ook nuchterder zien als een verandering die in de geest én het lichaam optreedt. Omdat geest en lichaam altijd met elkaar communiceren is het effect altijd groter dan alleen fysiek. Deze veranderingen geven op hun beurt ook weer hun effecten naar buiten, naar de ander. Psychische veranderingen geven dan ook psychosociale veranderingen. Zo hangt alles in de kosmos met elkaar samen.

In onderstaande afbeelding zie je schematisch wat de kracht van de energie doet. De energie is voorgesteld in de vorm van pijlen.

1)tempo geeft rust

herhaling geeft leren

concentreren op de geest

introspectie

concentreren op het lichaam

associatie van prikkels

illusie als zintuig

Prikkelt tot vorming BDNF

(Brain Derived Neurotrophic Factor)

Verwachting, Zelf waardering en beloning (leren)

 

 

 

 

 

2)ervaren van het lichaam zoals het is

re-integratie van het lichaamsbeeld

re-integratie van het totale lichaamsschema

aanvaarden van jeZelf

afstand nemen van pijn en handicaps

los laten van negatieve gedachten

anticipatie op prikkels

toename van de hersenkwaliteit (zenuwverbindingen)

verminderen van stress en verbeteren levenskwaliteit

het lijden aan pijnsensaties verminderen

activeren van natuurlijke bewegingsschema`s

Prikkelt tot vorming BDNF

(Brain Derived Neurotrophic Factor)

Zelf waardering en beloning (leren)

 

Zie onderstaand schema voor acties op de geest (1 en 2)  en  het lichaam (3 en4).            

3)vervorming van cytoskelet

pomp effect op de weefsels

absorptie van prikkels

mobilisatie van weefsels t.o.v. elkaar

myofasciale stimulatie

anti stresshormoon (oxytocine ↑)

het lijden aan pijnsensaties verminderen

activeren van natuurlijke bewegingsschema`s

Prikkelt tot vorming BDNF

(Brain Derived Neurotrophic Factor)

 

 

 

4)opbouw/herstel collageen

afvoer oedeem en afvalstoffen

onderhouden van de mobiliteit

ontstekingsreacties verminderen

voeding en oxidatie verbeteren

toename van de weefselkwaliteit

minder pijnprikkels

toename weefselbelastbaarheid

opheffen myofasciaal triggerpointen

verbeteren van het afweersysteem

antistress hormoon (oxytocine↑)(cortisol ↓) 

Effecten van BDNF op homeostasis

 

Traditionele Thaise diagnostiek bestaat uit:

Vraaggesprek

Pols voelen

Uitgebreide palpatie

Bewegingsonderzoek of of reacties op oefeningen