Informatie en links

Wat is nuad phaen dboran? Let op lang verhaal!  Lees verder.......

Wat is de methodiek in de nuad phaen boran? Lees verder......

Zijn verwijzingen van de arts nog nodig? Lees verder......

Wat zijn behandelingen "nuad phaen boran"? Lees verder......

Als fysiotherapeut ben ik aangesloten bij het de Klachtencommissie van het Koninklijk genootschap voor Fysiotherapie.

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)welke de rechten en plichten beschrijft van patiënt en hulpverlener.
Lees verder......

De Wet op de privacy (AVG) beschrijft de rechten en plichten van patiënt en hulpverlener.
Lees verder.......

www.Manueel-Therapeut-Helmond.nl

www.dryneedlingstiphout.nl

www.fysionet.nl

www.naomt.nl

www.thaihealingalliance.com

https://www.movamento.nl/wp-content/uploads/2014/01/Klachtenregeling-KNGF.pdf