Wat is de wijze van behandelen?

 

Traditionele Thaise diagnostiek bestaat uit:

Een vraaggesprek

De pols voelen

Uitgebreide palpatie

Bewegingsonderzoek of of reacties op oefeningen

 

Het doel van de diagnostiek is het verkrijgen van informatie waardoor kennis wordt verkregen om de behandeling vorm te geven. Standaardbehandelingen zijn dus nooit traditioneel.

De therapeut zoekt daarbij naar door hem/haar beïnvloedbare factoren.

Een "diagnose" staat voor een begrip over wat er aan de hand is.
Voor de fysiotherapeut is een nader begrippenkader van belang. Zonder dit kader wordt de therapie als alternatief gezien door de verzekeraars.
Gebruikt wordt daarbij ook het indelingssysteem van stoornissen in functies (met inachtneming van stoornissen in anatomische structuren), beperkingen in vaardigheden /activiteiten en problemen in de participatie, ofwel de "International Classification of Functioning" (ICF). 
Deze indeling is erg theoretisch en in de praktijk worden daarom vaak "medische" diagnoses gebruikt. Wanneer een therapeut spreekt over diagnoses, dan worden daar echter geen medische diagnoses bedoeld. Medische diagnosis hebben een eigen juridisch kader. Voor de wet geldt de regel dat "onbekend"  betekent "onbekwaam". Een medische diagnose is daarom voor de therapeut glad ijs als hij zich daaraan waagt!

De therapeut zal vervolgens de hulpvraag afstemmen op de diagnose. 
Ten eerste stelt hij/zij daarvoor de fysiotherapeutische diagnose, stelt een behandelplan op, behandelt, evalueert en sluit de behandeling of de behandelserie af.

Onderzoekgegeven worden veelal vastgelegd in een Elektronische Patiënten Dossier. Soms zullen metingen plaats vinden  om een objectieve beoordeling te kunnen maken. Dit kan o.a. door het uitvoeren van gestandaardiseerde vragenlijsten. In voorkomende gevallen kan de patiënt gevraagd worden deze via Internet in te vullen om te voor komen dat er onnodige behandeltijd wordt gebruikt. Het elektronisch vastleggen evenals het declareren zijn items die door verzekeringen veelal ook worden opgelegd. Een simpele korte interventie is daarom bijna niet meer mogelijk.